Условия за използване на сайта

Раздел 1 - Общи условия
 1. Използването на сайта http://www.asalt.info (@$@LT Web) е АБСОЛЮТНО БЕЗПЛАТНО.
 2. Използването на сайта не е обвързано със задължителната поръчка на предлаганите от нас услуги!
 3. За да можете да поръчвате дадени услуги през сайта ни, е необходимо да имате предварително направена регистрация и да сте влезли в профилът си.
Раздел 2 - Условия за поръчка на предлаганите от нас услуги
 1. След като сте избрали всички услуги, които желаете да поръчате, е необходимо да завършите поръчката си през Вашата пазарска количка.
 2. В етапите на завършване на всяка поръчка:
  • Можете да попълните талони за получаване на намаление от промоция (ако към момента на завършване на поръчката Ви има такива активни промоции)
  • Трябва да изберете най-удобният за Вас желан метод за плащане на дължимата сума за съответната поръчка
  • Трябва да се съгласите, че сте запознат/а с посочената "Политика за поверителност" и настоящите "Условия за използване на @$@LT Web"
 3. Дължимата сума за заплащане на Вашите поръчки, можете да заплатите по начините описани на страницата "Начини за плащане", а повече информация, за точният избран от Вас метод за плащане, ще получите при завършване на Вашата поръчка.
 4. Екипът на @$@LT Web не носи отговорност при неточно изпълнение на указанията за заплащане на Вашата поръчка, което може да доведе до неполучаването от нас на изпратената от Вас дължима сума.
 5. Екипът на @$@LT Web има право да отказва изпълнението на поръчки при неточни данни за поръчката или неточни данни в потребителският профил. Възможно е някои поръчки да бъдат изпълнени в по-голям срок от нас, в зависимост от моментната ни натовареност!
При възникване на обстоятелства, посочени в т.4 и т.5, екипът на @$@LT Web не дължи парични обезщетения!
Раздел 3 - Условия за използване на раздел "Новини"
 1. Материалите, публикувани в раздела са авторски, освен в случай когато под съответният материал не е посочен друг автор.
 2. Забранява се копирането на новинарски материали от сайта ни, освен в случаите когато не е посочен следният линк: @$@LT Web
 3. Екипът на @$@LT Web не носи отговорност за копирането от трети страни на материали, които имат посочен друг автор.
 • Условия за публикуване на коментари в новините
 1. Публикуваните коментари в новините са собственост на съответните автори, които ги публикуват, и не представляват официалното мнение или позиция на @$@LT Web по съответният материал.
 2. Правила за съдържанието на коментарите:
  • Коментарът трябва да е написан на КИРИЛИЦА
  • Коментарът трябва да е в контекста на съответният материал, под който е написан.
  • Коментарът не трябва да съдържа обидни, нецензурни, дискриминационни или заплашителни думи/изрази, независимо дали на полова, етническа, верска, расова основа или е насочен към някой друг потребител на сайта, група хора или към екипа на @$@LT Web
  • Коментарът не трябва да има съдържание, целящо единствено spam, flood или реклама.
 3. Екипът на @$@LT Web си запазва правото да премахва коментари, нарушаващи изброените по-горе правила, както и коментари, които сметне за неподходящи по свое усмотрение. Съответните потребители, автори на такива коментари, също подлежат на наказание.
Раздел 4 - Промени в настоящите условия
 • 10.10.2014г. 13:00ч. - настоящите условия влизат в сила
 • 10.10.2014г. 13:30ч. - отменят се временно условията от Раздел №3 и Раздел №4 т.1 и съотв. подусловия
 • 16.10.2014г. 12:30ч. - в сила влизат условията от Раздел №4 т.1 и съотв. подусловия
 • 23.10.2014г. 10:45ч. - в сила влизат условията от Раздел №3
 • 30.11.2014г. 16:10ч. - премахнати са т.3 от Раздел № 1, както и Раздел №3 и Раздел №4
 • 01.03.2015г. 14:00ч. - добавени са т.3 от Раздел № 1, както и Раздел №2.
Раздел 5 - Допълнения
 1. Администраторът на сайта си запазва правото да променя настоящите условия без да предупреждава потребителите за промените.
 2. Настоящите условия и промените по тях влизат в сила веднага след публикуването им в сайта.
 3. Потребителите на сайта се смятат за уведомени за промените по настоящите условия веднага след публикуването на променените условия в сайта.
 4. Потребителите на сайта се задължават периодично да преглеждат настоящите условия за да се осведомяват своевременно ако има настъпили промени по условията.