Условия за използване на сайта

 1. Използването на сайта http://www.asalt.info (@$@LT Web) е АБСОЛЮТНО БЕЗПЛАТНО.
 2. Използването на сайта не е обвързано със задължителната поръчка на предлаганите от нас услуги!
 3. За да можете да поръчвате дадени услуги през сайта ни, е необходимо да имате предварително направена регистрация и да сте влезли в профилът си.
 1. След като сте избрали всички услуги, които желаете да поръчате, е необходимо да завършите поръчката си през Вашата пазарска количка.
 2. В етапите на завършване на всяка поръчка:
  • Можете да попълните талони за получаване на намаление от промоция (ако към момента на завършване на поръчката Ви има такива активни промоции)
  • Трябва да изберете най-удобният за Вас желан метод за плащане на дължимата сума за съответната поръчка
  • Трябва да се съгласите, че сте запознат/а с посочената "Политика за поверителност" и настоящите "Условия за използване на @$@LT Web"
 3. Дължимата сума за заплащане на Вашите поръчки, можете да заплатите по начините описани на страницата "Начини за плащане", а повече информация, за точният избран от Вас метод за плащане, ще получите при завършване на Вашата поръчка.
 4. Екипът на @$@LT Web не носи отговорност при неточно изпълнение на указанията за заплащане на Вашата поръчка, което може да доведе до неполучаването от нас на изпратената от Вас дължима сума.
 5. Екипът на @$@LT Web има право да отказва изпълнението на поръчки при неточни данни за поръчката или неточни данни в потребителският профил. Възможно е някои поръчки да бъдат изпълнени в по-голям срок от нас, в зависимост от моментната ни натовареност!

При възникване на обстоятелства, посочени в т.4 и т.5, екипът на @$@LT Web не дължи парични обезщетения!

 1. Материалите, публикувани в раздела са авторски, освен в случай когато под съответният материал не е посочен друг автор.
 2. Забранява се копирането на новинарски материали от сайта ни, освен в случаите когато не е посочен следният линк: @$@LT Web
 3. Екипът на @$@LT Web не носи отговорност за копирането от трети страни на материали, които имат посочен друг автор.
 • 10.10.2014г. 13:00ч. - настоящите условия влизат в сила
 • 10.10.2014г. 13:30ч. - отменят се временно условията от Раздел №3 и Раздел №4 т.1 и съотв. подусловия
 • 16.10.2014г. 12:30ч. - в сила влизат условията от Раздел №4 т.1 и съотв. подусловия
 • 23.10.2014г. 10:45ч. - в сила влизат условията от Раздел №3
 • 30.11.2014г. 16:10ч. - премахнати са т.3 от Раздел № 1, както и Раздел №3 и Раздел №4
 • 01.03.2015г. 14:00ч. - добавени са т.3 от Раздел № 1, както и Раздел №2.
 • 21.11.2019г. 18:10ч. - актуализиране на общите условия и премахване на втората част от Раздел №3, касаеща коментарите на новините в сайта
 1. Администраторът на сайта си запазва правото да променя настоящите условия без да предупреждава потребителите за промените.
 2. Настоящите условия и промените по тях влизат в сила веднага след публикуването им в сайта.
 3. Потребителите на сайта се смятат за уведомени за промените по настоящите условия веднага след публикуването на променените условия в сайта.
 4. Потребителите на сайта се задължават периодично да преглеждат настоящите условия за да се осведомяват своевременно ако има настъпили промени по условията.