Управление на лични данни

Тук може да упражните правата си по контрол върху личните данни!

От тук можете да изпратите заявка за:

  • Преглед на обработваните от нас лични данни
  • Изтриване на Вашите лични данни

За да подадете заявка, моля попълнете посоченият формуляр, след което ще получите писмо за потвърждение на избраното от Вас действие в рамките на 3 работни дни!