Българската социална мрежа

Описание на проекта:

Това е амбициозен проект, които се развива в продължение на 4 години и се вложиха много работа по различни функции на мрежата, която беше уникална с предлаганите от нея възможности, но се наложи временно преустановяване на работата на сайта поради идеи за бъдещо развитие на изцяло обновена подобрена социална мрежа, за да бъде тя още по-иновативна и по-полезна за потребителите.

Статистика

Статус