@$@LT Web въвежда нови цени за изработка на уебсайт и електронен магазин!

Считано от 01.09.2022г. влизат в сила нови цени за предлаганите от нас услуги за изработка на уебсайт и електронен магазин за Вашият уебсайт!

Екипът на @$@LT Web винаги се е стремял да поддържа възможно най-ниските цени на пазара, но увеличаването на инфлацията, на територията на Република България в последните месеци, налага пропорционално увеличаване на всички пакети за двете уеб дизайн услуги.

Цените, на всички останали пакети и услуги, предлагани от нас, остават непроменени към настоящият момент!