Новият @$@LT Web е вече тук

След почти 10 години работа с платформата на Joomla, екипът ни взе решение през лятото да смени платформата на сайта на @$@LT Web и да промени целият сайт с една идея – да е още по-удобен и по-бърз за нашите потребители и по-гъвкав в обслужването им

От днес е пуснат пробно новият сайт, който е изработен изцяло от нас с най-новата версия на платформата WordPress – най-популярната платформа в света!

Надяваме се, че новият сайт ще се хареса и на нашите потребители, които скоро ще имат по-голям избор от предлагани услуги и ще получават още по-качествено обслужване в помощният ни център, който също е напълно обновен!