Как мога да заплатя дадена поръчка?

Възможните начини за заплащане на поръчките са описани в раздел „Начини за заплащане на дадена услуга“ в помощният център.
Съдържание