Какви данни трябва да посоча при регистрацията си в сайта?

При регистрирането Ви в сайта е необходимо да посочите следните данни:

При регистрирането Ви в сайта е необходимо да посочите следните данни:

  1. Потребителско име, което ще използвате за вход в сайта
  2. Парола – използва се за вход в сайта.
  3. E-mail – използва се за комуникация с Вас ако поръчате дадена услуга или чрез него можете да възстановите забравено потребителско име или парола за вход в сайта.
Съдържание